Moederschapsverlof opnemen? Pas dan op voor kritiek

Vrouwen die op het werk moederschapsverlof nemen, riskeren op kritiek te worden onthaald. Maar ook wanneer ze beslissen om te blijven doorwerken, lopen ze een grote kans op negatieve commentaren te worden onthaald. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Exeter naar bijna driehonderd mannelijke en vrouwelijke werknemers in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

De onderzoekers zeggen daarbij te hebben moeten vaststellen dat de opname van het moederschap bij sommige collega’s negatieve percepties over engagement en competentie ontlokt. Wanneer ze blijven doorwerken, wordt vaak opgeworpen dat ze onvoldoende zorg dragen voor de kinderen.

Blijkbaar moeten zwangere vrouwen op de werkvloer in alle gevallen met kritiek rekening houden, aldus onderzoeksleider Thekla Morgenroth, professor psychologie aan de University of Exeter.

“De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de percepties – professioneel of familiaal – over competentie door een beslissing over het moederschapsverlof nooit zullen verbeteren, maar steeds onder grotere druk zullen raken.”

“Beide beslissingen hebben voor de vrouw negatieve consequenties, zij het in verschillende domeinen. Het is belangrijk dat bedrijven een beleid hanteren dat vrouwen toelaat werk en gezin te combineren, maar ook moet worden beseft dat dit beleid een aantal onbedoelde consequenties kan hebben.”

Stereotypes

“Ook het geslacht of de leeftijd van de respondenten had op de percepties geen enkele invloed,” benadrukt professor Morgenroth. “Zelfs de ouderlijke staat bleek geen enkele impact te hebben.”

De onderzoekers voegen er aan toe dat er ook tussen de onderscheiden nationaliteiten geen verschillen konden worden opgemerkt, waaruit volgens hen kan worden afgeleid dat deze gevoelens een algemeen karakter hebben en in de cultuur zitten ingebakken.

Het fenomeen moet volgens Morgenroth worden gekoppeld aan de heersende stereotypes over vrouwen, die als verzorgende wezens worden beschouwd, maar anderzijds in de werkomgeving inferieur worden geacht.

“Wanneer echter de moeder verkiest verder te werken, overtreedt ze de verwachtingen die worden gekoesterd dat voor vrouwen het gezin en de kinderen eerst zouden komen,” zegt Thekla Morgenroth nog.

 

Bron: Express.be

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.