Taaltip: ik ga ervan uit, ervanuit of er vanuit?

Is het ik ga ervan uitervanuit of er vanuit? We leggen het je uit in deze Taaltip.

De juiste schrijfwijze

  • ervan uitgaan

In ervan uitgaan vormt ervan één geheel; uit blijft los staan omdat het bij gaan hoort. Het is uitgaan van iets en ervan uitgaan dat.

Waarom?

Je schrijft er aan van vast, omdat het voorzetsel van niet hoort bij een werkwoord of een ander woord. Dan schrijf je het vast aan andere voorzetsels of bijwoorden: ervan, ertussen, erdoor, daarvan, daardoor. Het is dus ook hiervan uitgaan, daarvan uitgaan.

Waarom niet vanuit of ervanuit?

Het is niet vanuit/ervanuit, omdat uit hoort bij het werkwoord uitgaan (van). Je schrijft het voorzetsel uit niet vast aan een ander woord, dan het werkwoord zelf. Soms komt uit los te staan: ik ga ervan uit.