Welke regels gelden er voor referenties?

Om maar met de deur in huis te vallen, in onze privacywetgeving zijn geen regels opgenomen waar werkgevers zich aan moeten houden als zij informatie verstrekken over solliciterende (oud-)collega’s. En die zijn er ook niet voor een selecteur die graag in het arbeidsverleden van een sollicitant wil spitten.

NVP Sollicitatiecode

Wel zijn er richtlijnen voor referenties, die zijn opgenomen in de Sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP). Maar de richtlijn over referenties omvat slechts een paar regels in het hele document:

‘De verkregen openbare informatie zal, indien relevant, met de sollicitant worden besproken, met uitdrukkelijke vermelding van de bron. Indien een referentie wordt opgevraagd bij derden of indien nader onderzoek noodzakelijk is, wordt daartoe aan de sollicitant vooraf om toestemming gevraagd, tenzij deze toestemming op grond van de wet of nadere regelgeving niet vereist is.’ (NVP Sollicitatiecode)

Kortom, echte regels zijn er niet. Maar er zijn wel adviezen voor de selecteur om de voorspellende waarde van dit selectiemiddel te vergroten en om een fantast te ontmaskeren. Want niemand wil natuurlijk geopereerd worden door een chirurg die niet over de vereiste papieren beschikt en onervaren is. Maar ook om een eventuele vervelende werkgeschiedenis te onthullen.

Het idee achter referenties?

Sollicitanten verkopen zich en kunnen de feiten anders voorspiegelen dan ze zijn. Zo kunnen ervaringen en prestaties worden aangedikt. Met een referentie is dit veelal te ondervangen. Het referentieonderzoek is dan ook meer een controle- en zeker geen selectiemiddel. Daarvoor zitten er te veel haken en ogen aan. Hieronder zetten we de voor- en nadelen op een rij.

Voordelen van referentieonderzoek:

 • het kost relatief weinig tijd;
 • het is betrekkelijk eenvoudig te doen;
 • er zijn weinig kosten aan verbonden;
 • de methode is voor vrijwel alle functies toepasbaar;
 • nog openstaande vragen kunnen wellicht beantwoord worden;
 • er kan zicht komen op concrete werkresultaten van de sollicitant;
 • bij specialistische functies kunt u het vakmanschap goed toetsen.

Nadelen van referenties:

 • kandidaten geven meestal referenten op die positief gestemd zijn;
 • informatie is meestal positief door overleg tussen sollicitant en referent;
 • verstrekt de referent negatieve informatie, dan kan dat zijn omdat hij de arbeidsrelatie met de sollicitant niet wil beëindigen;
 • de verkregen informatie is vaak vaag en subjectief;
 • de informatie is niet goed vergelijkbaar met andere informatie;
 • schroom bij de selecteur om contact op te nemen met de huidige werkgever;
 • vrees voor een tegenbod van de werkgever;
 • de selecteur heeft het idee voldoende informatie verzameld te hebben.

 

Bron: meer lezen? Bekijk het artikel dan op PWdeGids.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.